Τίτλοι Εργασίας

SchHA          Introduction to Schutzhund work without the tracking

BH                Basic companion dog. Minimum age: 15 Months

AD                Endurance test for fundamental fitness

SchH1           The basic Schutzhund title (level 1) which requires qualification in                 

                     tracking, obedience and protection. Minimum age: 18 Months

SchH2           Schutzhund level 2 - More advanced. Minimum age: 19 Months

SchH3           Schutzhund level 3, the most challenging test  Minimum age: 20  Months.

FH1-2            Tracking Dog level 1,2

IPO 1-2-3       International variation on the SchH1,2,3 titles. Very similar to SchH. 

DPH              Service Police Dog

HGH              Herding Dog - Tending style of herding, includes protection of sheep and handler.

PH 1-2-3        Police Dog Level 1-2-3

PSH 1-2-3      Police Guard Dog level 1-2-3

ZH 1-2-3         Customs dog, level 1-2-3

 

 

 Χαρακτηρισμοί σε εκθέσεις

VA       Vorzüglich Auslese        Excellent Select             Εξαίρετος Επιλογής

            (Αποδίδετε μόνο σε Ετήσιο Πρωτάθλημα Αναπαραγωγής - Sieger Show)                                        

V         Vorzüglich                        Excellent                         Εξαίρετος 

            (Αποδίδετε μόνο σε σκύλους άνω των 24 μηνών και μόνο εφόσον έχουν περάσει εξαίτεαη ικανότητας                                  Αναπαραγωγής Körung) 

SG      Sehr gut                             Very Good                     Πολύ Καλός

           (ο ανώτερος χαρακτηρισμός για ηλικίες 12 - 24 μηνών καθώς και σε σκύλους άνω των 24 μηνών χωρίς Körung)

G        Gut                                     Good                                 Καλός

A        Ausreichend                    Sufficient                          Ικανοποιητικός

 

            for puppies 3-12 months                                                 για κουτάβια 3-12 μηνών

VV     Viel Verspreched               Very Promising                                    Πολλά Υποσχόμενο

V        Verspreched                      Promising                                              Υποσχόμενο

 

 

Körung  (Εξέταση Ικανότητας Αναπαραγωγής)

Kkl1          Συνιστώμενος για αναπαραγωγή

 

 

HD-ED Test (Εξέταση Δυσπλασίας Ισχύων - Αγκώνων)

a1     'a' normal                          κανονικό

a2     'a' fast normal                  σχεδόν κανονικό

a3     'a' noch zugelassen          αποδεκτό

 

DNA     διαπιστωμένο DNA 

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada