ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2014
Greek Sieger Show 2014
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας 18-5-14 Κριτής: LUCIANO MUSOLINO (SAS)

    Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 9-12 μηνών. 9-12 females
VV3 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία νέων θηλυκών 12-18 μηνών .12-18 females
SG8 Deasy v.d. Drei Grazien (F: Jasso Radhaus)

Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών. 18-24 females
SG5 Olly v.d.Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Τοπικό Παράρτημα 03 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Wolfang Lauber (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 6-9 μηνών. 6-9 males  
VV1 Nino v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 6-9 μηνών. 6-9 females
VV1 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 9-12 μηνών. 9-12 females
VV4 Conny v.d Drei Grazien (F: Yeti v.d Drei Grazien)

Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών. 18-24 females
SG2 Princess v.d. Drei Grazien (F: Lee-Roy vom St Michaels Berg)

Κατηγορία Εφήβων αρσενικών 18-24 μηνών. 18-24 males
SG3 Quand v.d.Drei Grazien (F: Silver v. Allemannengrab)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών Μακρύτριχων  24+ μηνών.  Open class 24+ males longhair
SG2 Yoster v.d Drei Grazien (F: VA2 Yerom vom Ηaus Salihin)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2013
Greek Sieger Show 2013
Terravibe 19-5-13 Κριτής: LUCIANO MUSOLINO (SAS)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 6-9 μηνών. 6-9 males  
VV3 Oben v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία νέων θηλυκών 12-18 μηνών .12-18 females
SG4 Prinzes v.d Drei Grazien (F: Lee-Roy v St. Michaels Berg)

Κατηγορία εργασίας Θηλυκών. Work Class females
V3 Jazz v. Schloß Buldern
SchH1 Kkl1 (F: VA1 Pakros d' Ulmental)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 12 & 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Τοπικό Παράρτημα 03 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Richard Brauch (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών. 3-6 females
VV1 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v. Tronje)
VV2 Naomi v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v. Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 3-6 μηνών. 3-6 males
VV1 Nino v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v. Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 6-9 μηνών. 6-9 females

VV4 Conny v.d Drei Grazien (F: Yeti v.d. Drei Grazien)

Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών. 18-24 females
SG2 Prinzes v.d Drei Grazien (F: Lee-Roy v St. Michaels Berg)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών 24+ μηνών. Open Class 24+ males
SG3 Yerom v.d. Drei Grazien (F: VA2 Yerom v. Haus Salihin)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 22 & 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Dieter Oeser (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 6-9 μηνών. 6-9 males  
VV1 Nino v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 6-9 μηνών. 6-9 females
VV2 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)
VV4 Naomi v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 9-12 μηνών. 9-12 females
VV3 Conny v.d Drei Grazien (F: Yeti v.d Drei Grazien)

Κατηγορία νέων θηλυκών 12-18 μηνών .12-18 females
SG1 Olly v.d.Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών. 18-24 females
SG2 Princess v.d. Drei Grazien (F: Lee-Roy vom St Michaels Berg)

Κατηγορία Εφήβων αρσενικών 18-24 μηνών. 18-24 males
SG3 Quand v.d.Drei Grazien (F: Silver v. Allemannengrab)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών 24+ μηνών. Open Class 24+ males
SG2 Yerom v.d Drei Grazien (F: VA2 Yerom vom Ηaus Salihin)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών Μακρύτριχων  24+ μηνών.  Open class 24+ males longhair
SG2 Yoster v.d Drei Grazien (F: VA2 Yerom vom Ηaus Salihin)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 18 & 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Peter Schweimer (SV)

Εξέταση Ικανότητας Αναπαραγωγής Körung
Misko Gold Omega: Επιτυχής (Körung lbz)

 Κατηγορία νέων θηλυκών 12-18 μηνών .12-18 females
SG2 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)
SG5 Naomi v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Ανοικτή θηλυκών 24+ μηνών. Open Class 24+ females
SG2 Princess v.d. Drei Grazien (F: Lee-Roy vom St Michaels Berg)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών. Work Class Males
V3 Misko Gold Omega IPO2 Kkl1 lbz

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Τοπικό Παράρτημα 01 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Erich Βösl (SV)

 Κατηγορία Νέων Θηλυκών 12-18 μηνών .12-18 Females
SG3 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)
SG
6 Naomi v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Ανοικτή Θηλυκών 24+ μηνών. Open Class 24+ Females
SG5 Yasmin v.d. Drei Grazien (F: VA2 Yerom v.Haus Salihin)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών 24+ μηνών. Open Class 24+ Males
SG1 Oben v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad-Boll)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών. Work Class Males
V3 Misko Gold Omega IPO2 Kkl1 lbz

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 14 & 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Reinhardt Meyer (SV)

Κατηγορία κουταβιών αρσενικών 3-6 μηνών. 3-6 males
VV1 Kostas v.d.Drei Grazien (F: Misko Gold Omega)

Κατηγορία Εφήβων  Αρσενικών 18-24 μηνών. 18-24 males
SG2 Nino v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v Tronje)

Κατηγορία Εφήβων  Θηλυκών 18-24 μηνών. 18-24 females
SG3 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v Tronje)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών.  Open Class 24+ males
SG1 Yerom v.d. Drei Grazien (F: VA2 Yerom v Haus Salihin)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών .Work Class Males
V2 Misko Gold Omega ( F: Yambo v. Danicschen Hof)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Τοπικό Παράρτημα 03 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Richard Brauch (SV)

 Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών  3-6 μηνών .3-6 Males
VV1 Lump v.d. Drei Grazien (F: V Misko Gold Omega)
VV3 Kostas v.d.Drei Grazien (F: Misko Gold Omega)

 Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών .18-24 females
SG2 Conny v.d. Drei Grazien (F: Yeti v.d. Drei Grazien)
SG
3 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών.  Open Class 24+ males
SG2 Yerom v.d. Drei Grazien (F: VA2 Yerom v Haus Salihin)

Κατηγορία Ανοικτή θηλυκών 24+ μηνών. Open Class 24+ females
SG2 Princess v.d. Drei Grazien (F: Lee-Roy vom St Michaels Berg)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών .Work Class Males
V2 Misko Gold Omega ( F: Yambo v. Danicschen Hof)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2015
Greek Sieger Show 2015
Κριτής- Judge: her Karl Heinz Zygadto

 Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών  3-6 μηνών .3-6 Males
VV1 Lump v.d. Drei Grazien (F: V Misko Gold Omega)
 Κατηγορία Κουταβιων Αρσενικων 6-9 μηνων. 6-9 Μales

VV2 Kostas v.d.Drei Grazien (F: Misko Gold Omega)

 Κατηγορία Εφήβων θηλυκών 18-24 μηνών .18-24 females

SG5 Nina v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

SG7 Nala v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino vom Tronje)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών .Work Class Males
V1 Misko Gold Omega ( F: Yambo v. Danicschen Hof)

Δείτε τα αποτελέσματα σκύλων από το εκτροφείο μας σε εκθέσεις
με Ειδικούς Κριτές για Γερμανικά Ποιμενικά

Show Results

Έκθεση Μορφολογίας & Körung 24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Τοπικό Παράρτημα 03 Αυλώνας JUDGE: Herr Hans-Juergen Begier (SV)

Εξέταση Ικανότητας Αναπαραγωγής Körung
Odin v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών Females 3-6- months
VV1 Queen v.d.Drei Grazien (F: VA9 Quoran d’ Ulmental)
VV2 Queni v.d.Drei Grazien (F: VA9 Quoran d’ Ulmental)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 3-6 μηνών Males 3-6- months
VV3 Quattro v.d.Drei Grazien (F: VA9 Quoran d’ Ulmental)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 9-12 μηνών Males 9-12 months
VV1 Lump v.d. Drei Grazien (F: V Misko Gold Omega)

Κατηγορία Ανοικτή Αρσενικών Μακρυτριχων 24+ Open Class Males Long Coat
SG1 Black v.d. Drei Grazien

Κατηγορία Εργασίας Θηλυκών Working Class Females
V3 Odin v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 20 & 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ:Torsten Kopp (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 6-9 μηνών. 6-9 males
VV2 Oben v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Τοπικό Παράρτημα 03 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Tomas Teubert (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών. 3-6 females
VV1 Olly v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)
VV2 Odin v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 3-6 μηνών. 3-6 males
VV2 Oben v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 23 & 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ:Frank Goldlust (SV)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών. 3-6 females
VV1 Olly v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)
VV2 Odin v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία Κουταβιών Αρσενικών 3-6 μηνών. 3-6 males  
VV2 Oben v.d. Drei Grazien (F: VA1 Ober v. Bad Boll)

Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 9-12 μηνών. 9-12 females
VV4 Prinzes v.d Drei Grazien (F: Lee-Roy v St. Michaels Berg)

Κατηγορία Εφήβων Αρσενικών Μακρύτριχων 18-24 μηνών. 18-24 Longhair males
SG1 Yoster v.d. Drei Grazien (F: VA2 Yerom v. Haus Salihin)

 

2 0 1 2

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Τοπικό Παράρτημα 03 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ:Nobert Scharschmidt
(SV)

Εξέταση Ικανότητας Αναπαραγωγής Körung
Jazz v. Schloß Buldern (F: VA1 Pakros d' Ulmental): Επιτυχής (Körung lbz

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Τοπικό Παράρτημα 01 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Dieter Oeser (SV)

 Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών .3-6 Females
VV3 Queen v.d. Drei Grazien (F: VA9 Quoran d' Ulmental)
VV4 Quenni
 v.d. Drei Grazien (F: VA9 Quoran d' Ulmental)

Κατηγορία Κουταβιών 3-6 μηνών Μακρυτριχων.3-6 Females Longhair
VV1 Olivia v.d. Drei Grazien (F: Yeti v.d. Drei Grazien)

 

 

2 0 1 5

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 6

Show Ergebnisse  -  Voir les resultats  -  Mostrare i risultati  -  Los resultados muestran  -  Mostrar resulatdos

Έκθεση Μορφολογίας & ΚÖRUNG 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Τοπικό Παράρτημα 05 ΑΥΛΩΝΑΣ KΡΙΤΗΣ: Helmut Koenig (SV)

 Κατηγορία Κουταβιών Θηλυκών 3-6 μηνών .3-6 Females
VV3 Queen v.d. Drei Grazien (F: VA9 Quoran d' Ulmental)

Κατηγορία Ανοιχτης Θηλυκών. Open Class Females
SG2 Nala v.d. Drei Grazien (F: VA2 Nino v Tronje)
SG3 Zina (F: Yerom v.d. Drei Grazien)

Κατηγορία Εργασίας Θηλυκών. Work Class Females
SG1 Prinzess v.d. Drei Grazien (F: LeeRoy v St Michaels Berg)

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών. Work Class Males
V2 Misko Gold Omega (F: Yambo v Danischen Hof)

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada